27 Chw

Noson Darlith Anrhydedd - Prifysgol Caerdydd

Cawsom noson wych ar ddydd Iau 16eg Chwefror ar gyfer Noson Darlith gyntaf yn adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd. Gwnaeth ein pynciau archwilio gwybodaeth eang, o ymchwil sy'n dod i'r amlwg ym maes geneteg a'r tebygolrwydd y bydd y bydysawg yn ailadrodd ei hun, i sut y gallwn wella cymdeithas sydd wedi'i polareiddio  'post-Brexit', i iwtopia mewn pensaerniaeth a sut i gael cwpan i'r gofod. Diolch i bawb wnaeth cymryd rhan mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys darlithwyr, arlwywyr, croesawyr a grandawyr. 

Mwynhewch y lluniau o'r digwyddiad isod, diolch i Veronika ac Eleanor: