01 Maw

Project M: Arbrawf Gwyddoniaeth Ledled y DU

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Coleg Dewi Sant wedi’i ddewis ym mis Chwefror i gymryd rhan mewn arbrawf gwyddoniaeth sy’n cael ei gynnal ar draws y DU. Sefydlwyd Project M gan wyddonwyr yn y ‘Diamond Light Source’, syncrotron a leolir yn Swydd Rhydychen. Mae’r prosiect, sy’n cynnwys 100 o ysgolion yn y DU, yn edrych ar y synthesis o galsiwm carbonad ym mhresenoldeb asidau amino. 

Mae ein hadran wyddoniaeth wedi derbyn y cynhwysion sydd eu hangen i wneud nifer o samplau, ac yna wedi postio nhw yn ôl i’r ‘Diamond Light Source’ ar gyfer dadansoddi. Unwaith yna, bydd y samplau yn destun i drawst electron dwys, sy’n cynhyrchi batrymau diffreithiant sy’n caniatáu i’r gwyddonwyr weld pa polymorphs o garbonad oedd yn ein samplau.

Wnaeth pob un o’r 100 o sefydliadau creu 10 sampl unigryw o galsiwm carbonad. Bydd Diamond Light Source yn bwriadu dadansoddi pob un o’r 1000 sampl mewn cyfnod 24 awr.

Bydd papur gwyddonol yn cael ei gyhoeddi o ganlyniad i’r ymchwil yma, ac os bydd ein sampl yn cael ei ddewis, yna bydd enwau’r myfyrwyr yn cael ei gynnwys.

Ewch i www.diamond.ac.uk/ProjectM neu dewch o hyd iddynt ar Drydar gan ddefnyddio @DLSProjectM am fwy o wybodaeth am y prosiect.


Project M 2

Project M 3

Project M 1