07 Maw

10,000 Rheswm i Ddiolch: Flame 2017

Fel rhan o’n hastudiaethau Crefydd a Bywyd, wnaeth grŵp o fyfyrwyr Coleg Dewi Sant, a dau aelod o staff, fynd ar daith i Lundain yn ystod oriau mân y bore ar Ddydd Sadwrn Mawrth 4ydd er mwyn mynychu Flame 2017. Dyma ddigwyddiad ieuenctid Catholig mwyaf y DU, gyda 10,000 o bobl ifanc Catholic yn dod ynghyd am ddiwrnod o siaradwyr gwadd, adloniant a gweddi.

Thema eleni oedd ’10,000 rheswm i ddiolch’, a ysbrydolwyd gan gân Matt Redman a pherfformiodd trwy gydol y digwyddiad. Mae llawer o’i ganeuon yn ysbrydoledig iawn ac yn sôn am fod yn nes at Dduw. Canolbwyntiodd y digwyddiad ar anghyfiawnder cymdeithasol a diffygion ein byd, ac am y nifer sy’n rhoi ei bywydau mewn peryg wrth ddianc o’u mamwlad i geisio bywyd gwell i ffwrdd o’r derfysgaeth maent wedi gadael.

Roedd y siaradwyr gwadd wedi sôn am eu barn a’u profiadau o’r pwnc, fodd bynnag, ein hoff ymwelydd oedd Cardinal Bo, offeiriaid Salesian sy’n arwain yr Eglwys ym Myanmar, mae ei wlad wedi bod yn ei chael yn anodd symud ymlaen o’i gorffennol cythryblus a sefydlu democratiaeth ei hun. Roedd yn fywiog, yn frwdfrydig ac yn llawn hiwmor ac yn ysbrydoli pob person yn yr arena.

Clywsom hefyd gan nifer o siaradwyr gwadd eraill, gan gynnwys Mike Pilavachi, cyd-sylfaenydd ac arweinydd yr Eglwys ‘Soul Survivor’ yn Watford; David Wells, siaradwr medrus a darparwr encilion; a Chardinal Vincent Nichols o esgobaeth San Steffan. Darllenwyd neges hefyd gan y Pab Francis, a ysgrifennwyd ar gyfer mynychwyr y  digwyddiad.

Wnaeth staff a myfyrwyr mwynhau’r diwrnod yn fawr iawn ac yn sicr wnaethom adael gyda brwdfrydedd newydd i helpu eraill.

 

Flame 2017

Flame 2

Flame 3