14 Maw

Dathlu Wythnos Cymraeg 2017

Darlithoedd Cyfoethogi Wythnos Cymraeg 

Fel rhan o ddathliadau blynyddol y Coleg ar gyfer Wythnos Cymraeg, roedd amrywiaeth eang o ddarlithoedd a gweithgareddau a drefnir ar gyfer myfyrwyr ym mhob pwnc ar draws y Coleg. Y diben oedd gwella dealltwriaeth o faterion a diwylliant Cymru, sy’n gysylltiedig â’u bynciau cwricwlwm.

Roedd sgwrs hynod o ddiddorol i fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan Sandie Grieve o Gyngor Gofal Cymru am bwysigrwydd sgiliau iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth o fewn lleoliadau gwaith gofal iechyd. Wnaeth y myfyrwyr cymryd rhan a chyfrannu’n arbennig o dda at  y ddarlith, oedd yn canolbwyntio ar gleifion Dementia a’r gwahaniaeth gall siarad Cymraeg ei wneud.

 Daeth yr Athro Rick Rawlings o UCL a Phrifysgol Caerdydd i gyflwyno darlith am ddatganoli a’r materion cyfreithiol sy’n effeithio ar y Cynulliad a’u pleidlais ddiweddar i dderbyn pwerau newydd i wella datganoli. Roedd y ddarlith hon yn boblogaidd iawn, a bu nifer o gwestiynau diddorol yn codi i Athro Rawlings. Cafodd y myfyrwyr hefyd y cyfle i fwrw eu pleidlais yn yr un modd ag y byddai’r Cynulliad wedi yn ôl ym mis Ionawr.

Yn ogystal â’r gweithgareddau cyfoethogi yma, roedd gan bob myfyriwr Chweched Isaf wythnos o wersi Ymwybyddiaeth Iaith yn eu sesiynau bugeiliol gyda’u Hyfforddwyr Dysgu. Ar y cyfan, roedd yn wythnos o ddathliadau llwyddiannus o iaith a diwylliant Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y dathliadau unwaith eto blwyddyn nesaf!

 

Welsh Week 1

Welsh Week2

Eisteddfod

Eleni, fel rhan o ddathliadau blynyddol y Coleg ar gyfer Wythnos Cymraeg, gynhaliwyd Coleg Dewi Sant ei Eisteddfod gyntaf erioed. Ar Chwefror 28ain, daeth myfyrwyr, teulu a ffrindiau ynghyd yn Theatr y Coleg ar gyfer noson o adloniant cerddorol, cystadlu a lluniaeth.

Trefnwyd y noson gan Gapten newydd llys Cennydd, gyda chefnogaeth aelodau eraill llys Cennydd. 

Roedd y noson yn llwyddiant mawr, gyda fersiynau o Ganol Lan yn cael ei berfformio gan Abena Mensah ac Abby Smart, ac Anfonaf Angen gan Zoe Martin.  

Pwrpas y noson oedd codi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru, trwy roddion gwirfoddol wrth y drws, yn ogystal â gwerthu cacennau yn ystod yr egwyl. Blwyddyn nesaf, rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant yr Eisteddfod gydag ystod ehangach o gystadlaethau ar gael i bob myfyriwr.

ENILLWYR Y CYSTADLAETHAU

Canu: Lee Jones (Unawd ‘I Don’t Know My Name’)

Enwch yr Arth: Bethan Barkley (dyfalu’n gywir ‘Siwan’)

Cwis: Sarah a Nathan Lee (12/13 yn gywir)

Os hoffech chi fod yn rhan o weithgareddau Cymraeg yng Ngholeg Dewi Sant, anfonwch e-bost at

bdavies@colegdewisant.ac.uk.

 

Welsh Week