04 Ebr

Tîm Peirianneg Coleg Dewi Sant yn cyrraedd y Rownd Derfynol

 

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Tîm Peirianneg Coleg Dewi Sant wedi cael eu dewis fel un o'r chwe thîm o Gymru i fynychu'r rowndiau terfynol cenedlaethol y Ffair Big Bang yn y NEC Birmingham ym Mawrth 2018.

I gyrraedd y rownd derfynol, wnaeth y tîm mynychu Ffair Big Bang Cymru ar 3 Ebrill, fel rhan o Brosiect Chweched Dosbarth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru.

Roedd y tîm wedi derbyn eu brîff ymlaen llaw gan Viridor UK, cwmni sy'n ‘trawsnewid 'gwastraff' i’r eitemau a'r egni sydd angen ar gymdeithas yfory".

Y briff oedd creu ateb i atal eitemau metel mawr, ee rhannau o geir / beiciau cwad, rhag cael eu dal i fyny yn y system llosgi. Os yw eitemau yn cael eu dal yn y system ar hyn o bryd mae angen i gwmni cau i lawr y broses gyfan a thynnu'r gwrthrych tramor â llaw. Mae hyn yn atal y cwmni rhag gallu cynhyrchu ynni i gyflenwi i'r Grid Cenedlaethol ac yn costio symiau sylweddol o arian.

Roedd tîm Dewi Sant yn cystadlu yn erbyn 73 o dimau lleol eraill, a chafodd ei dewis gyda dim ond pum tîm arall i fynychu'r rownd derfynol yn y NEC y flwyddyn nesaf.

Maent hefyd wedi ennill y wobr am y 'Gwerthfawrogiad Gorau i Faterion Diogelwch' ac roedd enwebiadau hefyd ar gyfer 'Defnydd Gorau o Dechnoleg Bresennol' ac am eu hadroddiad ysgrifenedig. Hefyd rhoddwyd gwobr o £50 i bob myfyriwr a bydd y Coleg yn derbyn £500 ar gyfer prosiectau STEM.

Ar ôl cwblhau'r rowndiau terfynol y DU y flwyddyn nesaf, bydd pob myfyriwr yn ennill Gwobr Crest Aur, sef y cyfatebol STEM i’r Wobr Dug Caeredin.

Llongyfarchiadau mawr i Elizabeth Croad-Protheroe, Vikram Ponnuswamy, Ieuan Reed, Andrew Tong a Dean Williams, a’u mentor, athro Ffiseg Matthew Miller.