11 Ebr

Shakespeare a 'The Hypocrite'

Ar ddydd Iau 6ed Ebrill, wnaeth myfyrwyr UG Drama a Theatr, ac ambell i fyfyriwr Safon Uwch i Stratford Upon Afon i wylio “The Hypocrite”, comedi newydd gan y dramodydd gwobrwyol Richard Bean. Roedd y sioe yn gynhyrchiad ar y cyd gan ‘Hull Truck Theatre’ a Chwmni Brenhinol Shakespeare a bu’r perfformwyr yn cynnwys Mark Addy a Caroline Quentin.

Cafodd y myfyrwyr y cyfle i dreulio prynhawn yn ymweld â man geni a bedd Shakespeare, a mwynhau’r diwylliant a threftadaeth Stratford Upon Avon, cyn gwylio’r perfformiad gyda’r nos yn ‘Swan Theatre’. Wnaeth pob un myfyriwr mwynhau’r perfformiad, gyda digon i ddysgu yn barod ar gyfer eu harholiadau sydd i ddod - ble mae dadansoddi a gwerthuso theatr fyw yn ofyniad.

Ar ôl gweld llawer o berfformiadau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, roedd y daith hon wedi’i drefnu i roi profiad ehangach i’r myfyrwyr. I lawer, dyma’r tro cyntaf iddynt ymweld â Stratford Upon Avon ac mae nifer wedi mynegi awydd i ddychwelyd - credaf fod y daith wedi torri ambell i gyn-camsyniad am y RSC a’u cynyrchiadau!

 

- Pam Chappell

Athrawes Drama & Theatr

 

 

Shakespeare