20 Ebr

‘Boot Camp’ Syniadau Mawr Gymru

Ochr yn ochr â gwersi arferol, mae Coleg Dewi Sant hefyd yn annog myfyrwyr i fod yn rhan o gymaint o weithgareddau allgyrsiol ag y bo modd. Un o’r opsiynau ar gyfer myfyrwyr yw bod yn rhan o weithgareddau Menter.

Wnaeth Bea Amucha cymryd cyfle o’r fath, ac yn ddiweddar mynychodd y ‘Boot Camp’ syniadau mawr Gymru yn y Gogledd. O ddydd Gwener i Ddydd Sul, roedd y ‘Boot Camp’ wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd yn gobeithio dechrau busnes eu hun yn y dyfodol. Dyma beth oedd gan Bea i ddweud am ei phrofiad:

 

Mynychais ‘Boot Camp’ Syniadau Mawr Gymru am benwythnos yng Ngogledd Cymru ac roedd yn brofiad sydd wedi newid fy mywyd o ran fy synnwyr busnes a sut i weithio gydag eraill sydd a’r un diddordeb mewn busnes. Roedd yn ‘boot camp’ ddwy noson, tri diwrnod ble wnaethom gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a darlithoedd i wella ein dealltwriaeth o greu busnes neu gynnyrch, sut i’w ddiogelu a sut i’w cynnig i fuddsoddwyr yn y dyfodol. Roeddwn yn ddigon ffodus i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp megis Zipworld ac adloniant byw yn ogystal. Dros y penwythnos wnes i dderbyn gwobr ‘Syniad Arloesol Gorau’, ac roeddwn mor falch ac wedi synnu bod fy nghynnyrch wedi cael ystyriaeth yn erbyn nifer y busnesau eraill o’n cwmpas. Mae’r wobr hon wedi fy ngwthio i ddatblygu ymhellach ac i greu prototeip, i ddechrau ei werthu (gobeithio) yn y dyfodol agos.

 

Big Ideas Wales