25 Mai

Presenoldeb ar ôl Arholiadau 

Trefniadau ar gyfer myfyrwyr y chweched uchaf ar ôl arholiadau: 

MYFYRWYR UWCH GYFRANNOL

Mae addysgu ar gyfer Safon Uwch yn dechrau ar Ddydd Mawrth, 27ain Mehefin ar ôl yr arholiadau UG, ac yn parhau tan Ddydd Gwener 7fed o Orffennaf. Mae presenoldeb yn ystod y cyfnod hwn yn orfodol. Yn ystod yr wythnosau yma, bydd myfyrwyr yn dechrau ar y gwaith paratoi ar gyfer Safon Uwch ym mis Medi.  

Bydd methu â mynychu yn arwain at fyfyrwyr fod yn rhan o'r broses disgyblu. 

MYFYRWYR BTEC 

Os ydych yn astudio cyrsiau galwedigaethol, mae'r trefniadau yn wahanol ac mae dyddiadau cau ar gyfer gwaith cwrs ayyb wedi'i osod gan athrawon pwnc. 

AMSERLENNI 

Bydd yr amserlen ar gyfer y cyfnod yma yn cael ei danfon ar ebost i fyfyrwyr cyn dechrau'r cyfnod addysgu ar Fehefin 27ain.