30 Meh

Ieithoedd a'ch Gyrfa 2017

Ar 28ain Mehefin 2017, gwahoddwyd Coleg Catholig Dewi Sant ei disgyblion ysgol bartner, ei ymgeiswyr, a myfyrwyr presennol i fynychu digwyddiad 'Ieithoedd a'ch Gyrfa'. Ffocws y noson oedd y syniad fod dwyieithrwydd yn gwella rhagolygon gyrfa ac yn agor drysau, mewn unrhyw ddiwydiant neu broffesiwn. 

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o ARUP, y RAF, Capital Law, yr Academi Saesneg Celtaidd, Prifysgol Caerdydd, GE Aviation, Colegau Cymru a'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad i gynnal stondinau a darparu sgyrsiau ar sut mae siarad ieithoedd ychwanegol wedi helpu eu gyrfaoedd, a pha gyfleoedd sydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi sydd â'r sgiliau ychwanegol hyn.

Bu cyflwyniadau gan Marlies Hoecherl o Capital Law, Emelyne Burkhard o'r Academi Saesneg Celtaidd, Emma Williams o GE Aviation, a Claire Roberts o Golegau Cymru. Roedd pob un yn hynod ysgogol ac ysbrydoledig ac roedd yn ddiddorol clywed sut roedd ieithoedd megis Ffrangeg, Siapaneaidd a Chymraeg yn arwain at yrfaoedd amrywiol a chyffrous.

Ar ôl y cyflwyniadau, roedd gan fyfyrwyr a'u rhieni'r cyfle i siarad â'r arddangoswyr eto am eu profiadau, y tro hwn gyda chacennau blasus o bopty Portiwgaleg leol yn llaw!

Hoffem ddiolch i'r holl sefydliadau a fynychodd y digwyddiad am wirfoddoli eu hamser ac am wneud y digwyddiad yn llwyddiant. Llawer o ddiolch hefyd i Nata & Co am ddarparu'r danteithion melys. Rydym yn gobeithio bod y digwyddiad wedi helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am eu TGAU, Safon Uwch, gradd a dewisiadau gyrfa yn y dyfodol.