17 Aws

Canlyniadau Safon Uwch yn Codi Unwaith Eto!

Gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, mae Coleg Catholig Dewi Sant wedi gweld cynnydd unwaith eto yng nghanlyniadau Safon Uwch ein myfyrwyr.

Roedd cynnydd o 4% mewn graddau A* i A, cynnydd o 4% mewn graddau A* i B a chynnydd o 7% mewn graddau o A* i C. 

Llongyfarchiadau mawr i dri o fyfyrwyr am gyrraedd eu cynigion Oxbridge: Bethan James, Christy Nganjim, ac Anna Wright.

Yn Rhaglen Anrhydedd y Coleg at gyfer myfyrwyr dawnus a thalentog, llwyddodd 66% o fyfyrwyr i ennill gradd A* i A, a llwyddodd 89% i ennill A* i B. 

Gair gan y Pennaeth 

"Rydym yn eithriadol o falch dros cyraeddiadau ein myfyrwyr. Rydym yn hyderus bydd ein myfyrwyr, gyda'r canlyniadau yma â'r sgiliau maent wedi datblygu yn ystod eu hamser yng Ngholeg Dewi Sant, yn barod i wynebu bob her a chyfle bydd yn eu dyfodol.  

Mae llwyddiant eleni yn wobr am yr holl waith caled a chysegriad y myfyrwyr, staff addysgu a'r tîm cefnogi yn y Coleg. 

Fel Coleg sydd wedi gordanysgrifio, rydym yn edrych ymlaen at groesawi ein carfan newydd o fyfyrwyr ym mis Medi. Rydym yn parhau i weithio'n galed i gynnal y lefel uchel o lwyddiant mae ein myfyrwyr yn mwynhau.

Mark Leighfield

Pennaeth