13 Med

Seremoni Gadael 2017

Ar ddydd Iau 7fed Medi, wnaeth tua 300 o fyfyrwyr, staff ac aelodau'r teulu llenwi Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant ar gyfer pumed Seremoni Gadael flynyddol Coleg Catholig Dewi Sant.

Dechreuodd y noson gyda chroeso gan y Caplan, a sylwadau agoriadol gan Ganon Peter Collins, Deon yr Eglwys Gadeiriol. Dilynwyd gan berfformiad o ‘Caro Mio Ben’ gan fyfyriwr Zoë Martin.

Yna, rhoddwyd gwobrau i ddisgyblion am ddangos efrydiaeth arbennig yn eu pynciau yn ystod y flwyddyn academaidd 2016-2017. Yna, roedd araith ymadawol gan Emily Farley.

Ar ôl egwyl gerddorol gan Cerith Freeman, wnaeth y gwobrau ac Ysgoloriaethau cael eu cyflwyno.

Wnaeth y Seremoni dod i ben gyda sylwadau cloi gan Gadeirydd y Llywodraethwyr a Phennaeth y Coleg. 

Llongyfarchiadau mawr i bob myfyriwr wnaeth ennill gwobr ac ysgoloriaeth. Mae rhestr lawn o bob enillydd ar ddiwedd y fideo isod.