28 Med

Myfyriwr Coleg Dewi Sant yn ennill Ysgoloriaeth i Brifysgol Enwog Americanaidd

Stradling7.jpgMae myfyriwr Coleg Dewi Sant, Emily Stradling, yn dathlu derbyn ysgoloriaeth lawn i brifysgol Mercer yn Georgia.

Ar ôl haf llwyddiannus yn chwarae i dîm dan-18 Prydain, wnaeth Emily dderbyn gwahoddiad i ymweld â Phrifysgol Mercer ble wnaeth hi derbyn ysgoloriaeth llawn i chwarae pêl-fasged adran 1 yn 2018. 

Mae Emily nawr yn barod i symud i America blwyddyn nesaf ar ôl cwblhau ei lefelau A yng Ngholeg Dewi Sant.  

“Mae'r cynnig o ysgoloriaeth yn deimlad anhygoel ac un rwyf yn falch iawn i dderbyn” meddai Emily.

“Mae pêl-fasged wedi bod yn gamp sy'n agos i fy nghalon ond mae fy rhieni bob amser wedi pwysleisio pwysigrwydd addysg wych hefyd. Mae chwarae pêl-fasged wedi bod o fudd bendant i mi ar yr adeg yma pan mae bobl fy oedran i yn ymgeisio i'r brifysgol oherwydd mae'n ychwanegiad i fy sgiliau.  

“Mae ysgoloriaeth llawn i unrhyw le yn wych, ond i allu parhau i dyfu fel chwaraewr yn y gamp rwy'n ei charu yn rhywbeth arall yn gyfan gwbl. Dydw i ddim yn hollol sicr am fy llwybr yn y dyfodol, ond rwyf yn bwriadu manteisio'n llawn ar y cyfle i ragori ym mhêl-fasged ac i weld pa mor bell allaf fynd.”

Mae gan Emily proffil academaidd cryf yn ogystal ac mae hi'n aelod o'r Rhaglen Anrhydedd yng Ngholeg Dewi Sant ar hyn o bryd sy'n cynnwys y 10% uchaf o fyfyrwyr sy'n llwyddo'r gorau yn academaidd. Mae Emily yn astudio tair gwrs Lefel A ar hyn o bryd a Bagloriaeth Cymru wrth ochr ymarfer chwe diwrnod yr wythnos.  

Dywed Emily: “Heblaw am bêl fasged, rwy'n gobeithio astudio peirianneg fiofeddygol. Yn ystof y ddwy mlynedd diwethaf rwyf wedi astudio Mathemateg, Dylunio Cynnyrch a Bioleg a theimlaf bod y cwrs yna yn plethu'r pynciau yma'n berffaith.  

“Hoffwn gael effaith cadarnhaol ar fywydau pobl sydd mewn angen a fy mwriad yw creu rhywbeth bydd yn newid bywyd pobl anabl.”

Dywed Pennaeth Coleg Dewi Sant, Mark Leighfield:

“Rydym yn falch iawn dros Emily a phopeth mae hi wedi cyflawni, yn academaidd a thrwy bêl-fasged. Mae hi'n myfyriwr arbennig ac mae hi'n haeddi'r ysgoloriaeth yma a bydd yn sicr yn gam cyffroes iawn iddi wrth adael y Coleg blwyddyn nesaf. 

“Fel Coleg, rydym yn falch iawn i ddarparu gymaint o gefnogaeth ag sy'n bosib i'n myfyrwyr, gan helpu i annog talentau unigolion a'i helpu i gyrraedd y gorau gallant ar gyfer eu dyfodol. 

“Mae gweld y canlyniadau yma yn dod yn realiti i Emily yn wobr go iawn.”