02 Hyd

Myfyrwyr yn Codi £200 dros Leukaemia Care

Fel rhan o fis ymwybyddiaeth cancr gwaed, wnaeth Michelle Wong a thîm o fyfyrwyr dod at ei gilydd i godi arian dros Leukaemia Care.  Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod y myfyrwyr wedi llwyddo i godi £200. Dyma cofnod Michelle o'r digwyddiadau:  

Penderfynais wirfoddoli i godi arian dros Leukaemia Care oherwydd roeddwn i eisiau rhoi ychydig o fy amser i achos werth chweil a helpu i wneud gwahaniaeth. Y prif rheswm fy mod i'n edrych ar Leukaemia Care fel elusen mor dda yw oherwydd mae'n cefnogi cleifion, a'u theuluoedd a goruchwylwyr, gyda bywydau sydd wedi'u effeithio gymaint gan Leukaemia, lymphoma a chleifion gwaed. Mae gwirfoddoli gyda Leukaemia Care wedi bod yn hwylus, maent yn croesawu unrhyw un sy'n dango agwedd cadarnhaol tuag at wirfoddoli, ac maent yn hyblyg iawn o ran y posibiliadau ar gyfer codi arian sy'n gallu cael ei defnyddio.

Gan fod mis Medi yn fis Ymwybyddiaeth Cancr Gwaed, roeddwn i eisiau codi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer leukaemia, ac felly, wnes i drefnu Wythnos Ymwybyddiaeth Leukaemia yn y Coleg. Yn amlwg, ni fyddaf wedi gallu trefnu'r wythnos heb y gwirfoddolwyr wnaeth helpu yn y digwyddiadau. Felly, diolch yn fawr iawn i Tyler, Sabina, Mollie, Otilia, Nitzan, Amal, Samah, Coco, Elodie, Humayra, Shahedah, Valeria, Nelusha, Alisha, Taylor, a Dina am eich cyfraniad! Hoffwn i hefyd diolch i bob myfyriwr wnaeth rhoi arian tuag at yr elusen.  

Dyma fy nigwyddiad codi arian gyntaf, ac felly does dim syniad gen i beth i ddisgwyl. Gydag awgrymiadau swyddog codi arian yn y gymuned, Sara Johnson, a Mrs Kowalska, wnes i ddod lan ag amrywiaeth o syniadau, a dyna'r wythnos Ymwybyddiaeth Leukaemia yn cael ei chreu. Roedd y digwyddiadau yn cynnwys; gwerthu cacennau, dyfalu nifer y losins mewn jar, dyfalu enw'r tedi, a gwerthu hen lyfrau. Rhaid i mi gyfaddef fod yr holl beth wedi'i drefnu yn gyflym iawn a doedd dim digon o amser i mi hyrwyddo'r digwyddiadau, felly rwy'n falch iawn o'r ffaith ein bod ni wedi llwyddo i godi £198.85 mewn amser mor fyr.   

Michelle Wong

Cake sale

Book Sale