08 Rha

Myfyriwr Coleg Dewi Sant yn ennill Ysgoloriaeth Golff yr UDA

Llongyfarchiadau i gyn-fyfyrwyr BTEC chwaraeon Matthew Harris sydd yn mynd i UDA i astudio yng Ngholeg y Bedyddwyr California gydag Ysgoloriaeth Golff!

Wnaeth Matt cynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau Ewrop iau yn 2016 a bellach wedi symud ymlaen at chwarae ar lefel uwch. Yn 2017 roedd yn cynrychioli tîm dynion Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Leeds, gan ennill 5 allan o'i 6 gem.

Enillodd hefyd Croes Aur Dewi Sant, sy'n wobr fawreddog, mewn cystadleuaeth dynion arall yn Harlech. Bydd Matt yn parhau i gael ei gefnogi gan Undeb Golff Cymru dra ei fod yn America, a disgwylir iddo gystadlu yn y Bencampwriaeth Amatur Gwahoddiad Jones yn gynnar yn 2018.

Matt%20Harris%20winning%20St%20David%252