09 Ion

Parti Nadolig i'r Henoed Llwyddiannus Arall

Bob blwyddyn, mae Coleg Dewi Sant yn gwahodd aelodau'r gymuned leol i fwynhau Parti Nadolig i'r Henoed yma yn y Coleg.

Gwnaeth aelodau'r staff wirfoddoli i gasglu ein hymwelwyr o bob cwr o Gaerdydd, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd ar amser i fwynhau Offeren Nadolig yng nghapel y Coleg. Yna, cafwyd cinio yn y brif neuadd, a charolau a chaneuon Nadolig wedi'u perfformio gan ein myfyrwyr Celfyddydau Perfformio a Cherddoriaeth. Roedd raffl ac anrhegion i bawb wnaeth mynychu. 

Eleni, roedd bron i 80 o westeion yn bresennol a chafwyd amser gwych gan bawb. 

Diolch yn fawr iawn i'r berfformwyr Jack Davies, Scott Stokes, Ellie Hughes, Ellie Thomas, Zoe Martin, Georgia Tonge, Jess Shalom, Cerith Freeman, Joe Silva, a Morgan Thomas, yn ogystal â Tim Raggett, ein cyflwynydd, y tîm arlwyo, ac i'n holl gynorthwywyr, myfyrwyr a staff.