10 Ion

Coleg Dewi Sant wedi'i achredu gan Citizens UK fel Coleg 'Croeso Ffoaduriaid'

Mae Citizens UK a NASUWT wedi dod at ei gilydd i "greu mudiad o ddisgyblion, athrawon, arweinwyr ysgol, undebwyr llafur a threfnwyr cymunedol ar draws y wlad i weithio gyda'i gilydd i wneud ysgolion a chymunedau lefydd croesawgar."

refugees-welcome.org.uk

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn un o ddim ond tri sefydliad yng Nghaerdydd sydd wedi'i hachredu gan Citizens UK ac Undeb Athrawon NASUWT fel Croeso Ffoaduriaid.

 

Mae ysgolion Croeso i Ffoaduriaid yn ymrwymo i dri pheth:

  • Cynllun Croeso i Ffoaduriaid: i sicrhau bod y rhai sy'n ceisio cysegr yn ein hysgol ni a'r gymuned ehangach yn cael croeso cynnes a hael;
  • Cynllun Ymwybyddiaeth Ffoaduriaid: i addysgu ein holl ddisgyblion, staff a'r gymuned ar fater ffoaduriaid a phwysigrwydd darparu croeso
  • Cynllun Gweithredu Ffoaduriaid: i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd cymunedol sy'n gwella bywydau ffoaduriaid yn y DU.

refugees-welcome.org.uk

Cyflwynwyd y wobr i Geraint Williams, ein cynrychiolydd Coleg, gan y Cyng. Sarah Merry, sy'n Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau.

Gwnaed y cyflwyniad mewn Uwchgynhadledd Croeso i Ffoaduriaid, a gynhaliwyd gan y Coleg. Roedd gwirfoddolwyr o Dŷ Deiniol y Coleg yn bresennol, yn ogystal â chynrychiolwyr o ysgolion partner, ysgolion eraill yng Nghaerdydd, arweinwyr cymunedol o Archesgobaeth Caerdydd a llawer o sefydliadau eraill.

Yn yr uwchgynhadledd, bu Coleg Dewi Sant, Ysgol Uwchradd Cathays ac Ysgol Uwchradd Fitzalan yn trafod eu cynlluniau gweithredu fel rhan o'u hachrediad ac roedd y rhai a fynychodd yn cael cyfle i gyfarfod i drafod syniadau.

Edrychwn ymlaen at weithredu ein cynlluniau a gweld y prosiect yn datblygu ledled y DU.

(Pictured left to right: Geraint Williams (St David's teacher representative), Cllr Sarah Merry and Dean Williams (St David's student representative).