08 Chw

Myfyriwr Coleg Dewi Sant yn ennill Cystadleuaeth Siarad Gyhoeddus

On Sunday, 4th February, St David’s College hosted the Ail Ail Cystadleuaeth Siarad Gyhoeddus Blynyddol y Gymdeithas Catenian.

Bu cystadleuwyr yn siarad am uchafswm o bum munud, ac yn anelu i berswadio panel o feirniaid i rannu eu barn ar gwestiynau fel, 'Ydy graddau gwir o bwys?' a, 'A yw'n bosibl cael preifatrwydd ar-lein?'.

Roedd y beirniaid eleni yn cynnwys Canon Peter Collins, Helen Stevens a Jim Winterbottom.

Wnaeth enillydd y gystadleuaeth, Tom Delve, myfyriwr y rhaglen anrhydedd o'r chweched isaf, cyflwyno achos huawdl, ffraeth a rhesymegol i ddadlau bod rhanglen ITV 'Love Island' yn sicr yn tanseilio, yn hytrach na chyfoethogi'r gwyliwr.

Mae hyn yn golygu bod Coleg Dewi Sant yn cadw'r darian Bernard Deere ar gyfer yr ail flwyddyn yn olynol.

Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn ar gyfer Coleg Dewi Sant wrth i Lowri Lewis, hefyd yn fyfyriwr y rhaglen anrhydedd o'r chweched isaf, yn derbyn y wobr ail, a myfyriwr y chweched uchaf, Bethan Linbourn, yn derbyn y trydydd safle. Bydd Tom a Lowri symud ymlaen i'r gystadleuaeth ranbarthol sy'n digwydd ym Mryste.

Mae'r beirniaid hefyd wedi trefnu i roi adborth i'r myfyrwyr, sy'n eu galluogi i baratoi'n well ar gyfer y gystadleuaeth ranbarthol sydd ar y gweill.

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i esbonio'r Gronfa Bwrsari Cymdeithas Catenian i'r myfyrwyr, mewn ymdrech i gynorthwyo myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddol ar draws y byd.

Diolch yn fawr Alex Grindulis, tiwtor anrhydedd, am ei rôl wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer y digwyddiad hwn.