01 Mai

Gwobr Aur i Fyfyriwr Chweched Uchaf

Llongyfarchiadau i fyfyriwr y chweched uchaf, Lance Stephens, a daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth trampolîn NDP Lefel Perfformiad ar gyfer gymnasteg Prydain. Roedd Lance yn cynrychioli Academi Met Caerdydd fel yr unig gystadleuydd o Gymru ar gyfer yr oedran 17-18 mlwydd oedd yn y DU.
 
Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys tri pherfformiad, dros gyfnod o ddiwrnod yng Nghanolfan Rhyngwladol Telford, Birmingham ar 28ain Ebrill.

Mae hyn yn dilyn ei lwyddiant i ddod yn 3ydd yng Nghynghrair Trampolîn a DMT Prydain ar Ebrill 21ain.

Dywed Gymnasteg Cymru:

Roedd perfformiad eithriadol gan Lance Stephens wedi ei weld yn gorffen yn y 3ydd safle ar ôl ei berfformiad gyntaf. Perfformiodd yn dda iawn trwy gydol y gystadleuaeth a gorffennodd yn 1af ar ddiwedd y dydd.

 

Erbyn hyn, mae Lance yn gymwys ar gyfer Pencampwriaethau Prydain ym mis Medi a dymunwn y gorau iddo.  

Dywedodd Lance:

Dwi wedi bod yn cystadlu ers i fi fod yn 7 oed ond roedd hyn yn gystadleuaeth newydd i mi, felly dwi'n falch fy mod i wedi gwneud yn dda.