11 Meh

Cyn-fyfyrwyr ar Drac i Gyflawni Breuddwyd Cwpan y Byd

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod dau o'n cyn-fyfyrwyr, Sophie Ingle a Laura O'Sullivan yn cynrychioli Cymru ar hyn o bryd yn gemau cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd Pêl-droed Merched.

Mae tîm menywod Cymru heb colli gêm ac maent ar frig eu grŵp. Bydd buddugoliaeth yn erbyn Lloegr ar 31 Awst yn eu cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd 2019, sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc. 

Astudiodd y ddwy ferch BTEC Chwaraeon yng Ngholeg Dewi Sant: Sophie (capten y tîm) o 2008-2010 a Laura (gôl-geidwad) o 2007-2010. Maen nhw hefyd yn chwarae i glybiau yng nghynghreiriau’r merched ar y lefel uchaf, gyda Sophie yn symud o Lerpwl i Fenywod Chelsea yn niweddar. 

Cliciwch yma i ddarllen cyfweliad diweddar gan y BBC gyda Sophie. 

Hoffem ddymuno pob lwc i'r ddwy fenyw. Byddwn yn gwylio eu cynnydd yn eiddgar!