15 Meh

Taith Mathemateg Prifysgol Abertawe

Aeth adran fathemateg Coleg Dewi Sant ar daith lwyddiannus iawn i gampws y Bae, Prifysgol Abertawe yr wythnos hon, lle mae gan y myfyrwyr darlithoedd diddorol a llawn gwybodaeth am Gyfrifeg, Cyllideb a Pheirianneg, yn ogystal â thaith o gwmpas y campws. Roedd myfyrwyr hefyd yn ddigon lwcus i gael mynd ar yr efelychwyr hedfan tra yna. Roedd yn brynhawn ardderchog a hoffai'r Coleg estyn ein Diolch i'r brifysgol am ein gwahoddiad.