22 Meh

Digwyddiad Ieithoedd a'ch Gyrfa 2018

Ar Ddydd Iau, Mehefin 21ain, wnaeth Coleg Dewi Sant cynnal ei ail ddigwyddiad Ieithoedd a'ch Gyrfa flynyddol. Roedd y noson yn llwyddiant mawr a mynychir gan ymgeiswyr a myfyrwyr cyfredol y Coleg.

Dechreuodd y noson gyda fforwm o arddangoswyr gan gynnwys Prifysgol De Cymru, Gyrfa Cymru, Capital Law,y Llu Awyr, Prifysgol Caerdydd, Llwybrau at Ieithoedd Cymru, Sgiliaith a Hivebrite. Roedd myfyrwyr wedi'u hannog i ymweld â'r arddangoswyr i ofyn cwestiynau am sut gall ail (neu trydydd!) iaith helpu nhw yn eu gyrfa ddewisol. 

Ar gyfer ail-ran y noson, wnaeth pawb symud i'r ffreutur i wrando ar ein siaradwyr gwadd. Wnaeth Lisa Newman, ein Dirprwy Bennaeth, croeso pawb i'r digwyddiad ac yna cyflwyno Meleri Jenkins, cydlynydd prosiect i Lwybrau at Ieithoedd Cymru, Helen Humphreys, Mentor Datblygiad Proffesiynol i Sgiliaith a Gethin Nichols, Cyfarwyddwr y DU i Hivebrite a Hatch2. Hefyd, cawson ddiweddariad gan Meg Harrington, myfyrwraig o Brifysgol Rhydychen a chyn-fyfyriwr Coleg Dewi Sant. 

Wnaeth ein siaradwyr gwadd son am sut mae ieithoedd wedi agor drysau iddyn nhw, wedi eu galluogi i deithio a'u helpu yn eu swyddi o ddydd-i-ddydd. Dywedwyd wrthym fod yna rhai gwledydd sy'n cyfeirio ar ddysgwyr iaith fel 'siaradwyr newydd' yn hytrach na 'ddysgwyr', ac mae'r ffaith ein bod ni'n siarad Saesneg, neu Gymraeg yn rhugl, yn golygu ein bod ni'n dysgu trwy'r amser ac na ddylwn ni teimlo'n ofnus siarad ieithoedd arall oherwydd nad ydyn ni'n teimlo'n rhugl nac yn hyderus. 

Roedd y cyflwyniadau yn ysbrydoliaeth ac rydym yn gobeithio bod ein ymgeisiwyd a myfyrwyr yn teimlo'n fwy hyderus am ddefnyddio eu hieithoedd wrth symud ymlaen, a'u bod nhw wedi ennill dealltwriaeth well o'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw pan maent yn gallu siarad mwy nag un iaith. 

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r holl siaradwyr ac arddangoswyr, ac rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd yn ôl blwyddyn nesaf!

 

Lang 1

Lang 3

Lang 4

Lang 2

Lang 4

Lang 6

Lang 7

lang 8