02 Gor

Cemeg ar Waith ym Mhrifysgol Caerdydd

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Cemeg UG ddiwrnod 'Cemeg ar Waith' gwych yn cyfosod cyfansoddyn organig ac yn perfformio titradiad asid a rhydocs yn labordai adran Gemeg Prifysgol Caerdydd. 

Rhoddodd y diwrnod gyflwyniad ardderchog i rai o'r sgiliau ymarferol a fydd yn cael eu datblygu yn y flwyddyn A2 ac rydym yn hynod ddiolchgar i Dr David Willock a Dr Angelo Amoroso am drefnu'r digwyddiad ac i'r nifer fawr o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a helpodd yn ystod y dydd. 

Hands on Chem

Hands on Chem

Hands on Chem

Hands on Chem

Hands on Chem

Hands on Chem