16 Aws

Canlyniadau Lefel A yn parhau i wella yng Ngholeg Dewi Sant

Bu'n flwyddyn wych arall i Goleg Dewi Sant, wrth i ganlyniadau safon uwch godi eto. 

Cynyddodd canran y myfyrwyr a enillodd raddau A* i B yn sylweddol o 8% i 58%. Gyda 83% o fyfyrwyr yn ennill gradd A*-C ar Safon Uwch, sydd bron 7% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol.  

Ar Raglen Anrhydedd y Coleg ar gyfer dysgwyr dawnus a thalentog, llwyddodd 57% o fyfyrwyr i ennill gradd A* i A ar safon uwch. Gyda 85% o fyfyrwyr yn ennill gradd A* i B.  

Mae Coleg Dewi Sant yn falch iawn i gyhoeddi bod tri o'n myfyrwyr wedi cyfarfod â'u cynigion ar gyfer Caergrawnt a Rhydychen. Mae pump arall wedi cwrdd â chynigion i astudio meddygaeth yn Imperial, Caerdydd, Caerwysg a Chaeredin, ynghyd â llawer o rai eraill sydd wedi derbyn llefydd ym meysydd STEM, ieithoedd, y Celfyddydau, Dyniaethau, Busnes a llawer mwy!  

Ar y cyfan, mae dros 400 o fyfyrwyr wedi cael eu derbyn i'w prifysgol dewisol ac mae eraill yn mynd ymlaen at brentisiaethau a lleoliadau gwaith cyffroes. Dymunwn bob lwc i'n holl ymadawyr gyda'u dyfodol.  

 

Tynnu Sylw at Lefel A

Canran y graddau A* i A yw 28%, o'i gymharu â chyfartaledd Cymru o 26.3%

Canran y graddau A* i B yw 58%, sy'n 6% yn uwch na chyfartaledd Cymru 

Canran y graddau A* i C yw 83%, sy'n 6.7% yn uwch na chyfartaledd Cymru 

Dros 400 o fyfyrwyr yn derbyn eu cynnig prifysgol.  

 

Neges gan y Pennaeth  

“Rydym wrth ein boddau gyda'r canlyniadau mae'r myfyrwyr wedi derbyn heddiw. Maent yn dangos pa mor galed mae dysgwyr wedi gweithio dros y flwyddyn ddiwethaf ac rwy’n hynod o falch dros bopeth rydym wedi ei gyflawni gyda’n gilydd fel cymuned coleg.

Edrychwn ymlaen at glywed am yr holl ymdrechion cyffrous a diddorol yn y dyfodol gan ein hymadawyr.

Ymhen ychydig wythnosau byddwn yn croesawu carfan newydd o fyfyrwyr i’r Coleg. Byddwn yn parhau i anelu am ganlyniadau academaidd gorau gan bob dysgwr, er mwyn rhoi’r sylfaen orau posib iddynt wynebu’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’u blaenau.”

 

Proffiliau Myfyrwyr  

Yng nghanol bore llawn emosiwn, llwyddon ni i gael gair gydag ychydig o fyfyrwyr am beth maen nhw'n mynd i wneud nesaf. Rydym yn gobeithio cadw mewn cysylltiad â chymaint o fyfyrwyr â phosibl, gan ein bod wrth ein boddau yn clywed am yr hyn rydych yn ei wneud nesaf. Cofiwch ddilyn ein tudalen  Alumni ar Facebook i wneud hynny!

A levels

Mae Ashna Anil (chwith) yn mynd i Brifysgol Caerdydd ac mae Coco Zhang (dde) yn mynd i Gaeredin, y ddau i astudio Meddygaeth (darllennwch mwy am Ashna ar BBC news!).

A levels

Yma mae Mr Duly yn llongyfarch un o'i fyfyrwyr, Jordan Cronick, sy'n mynd i astudio Cyfrifeg a Chyllideb yng Nghaerdydd. 

A level

Roedd Rachel Tee, sy'n mynd i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerfaddon, a Scarlett Bennett yn falch iawn o'u canlyniadau. 

a level

Mae Aisha Saeed wedi ei dderbyn ar raglen Network75 Prifysgol De Cymru: cynllun gradd noddedig sy'n cynnwys y cyfle i weithio wrth astudio. Bydd hi'n arbenigo mewn rheoli busnes.