04 Med

Seremoni Gadael 2018

Ddydd Iau y 6ed o Fedi, roedd tua 300 o fyfyrwyr, staff ac aelodau teulu yn Eglwys Gadeiriol Metropolitan Dewi Sant yn ein pumed Seremoni flynyddol ar gyfer y Rhai sy’n Gadael.

Ar ddechrau’r noson, croesawyd pawb gan y caplan a chafwyd anerchiad agoriadol gan y Canon Peter Collins, Deon y Gadeirlan.

Gwobrwywyd y disgyblion hynny oedd wedi arddangos ysgolheictod nodedig mewn pynciau unigol drwy gydol y flwyddyn academaidd 2017-2018 a chyflwynwyd ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy'n cyrraedd am eu cyflawniadau academaidd neu eu bod wedi cyfrannu’n barhaus yn eu cymunedau.

Cafwyd anerchiad Ymadawol fendigedig gan Cerith Freeman, a gallwch ei darllen yma.

Cadeirydd y Llywodraethwyr a Phennaeth y Coleg draddododd y sylwadau cloi ac yna’r fendith.

Myfyrwyr talentog Cwrs y Celfyddydau Perfformio ddarparodd y gerddoriaeth: Jack Davies, Scott Stokes, Ellie Hughes, Ellie Thomas, Morgan Thomas, Jess Shalom, Rhian Holmes, Georgia Tonge, Cerith Freeman a Ethan Davies.

Llongyfarchiadau gwresog i’n holl fyfyrwyr a enillodd wobrau a derbyn ysgoloriaethau, rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol.