16 Hyd

Myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio'n Cefnogi 'Cyfeillion Dementia'

Ar Hydref 5ed bu grŵp o'n myfyrwyr celfyddydau perfformio o'r chweched uchaf yng Nghanolfan Chapter gyda 'Cyfeillion Dementia', yn helpu hyrwyddo gweithgareddau, sgyrsiau a chynhyrchiad i rai â dementia, sef 'This Incredible Life'. Gyda chyn fyfyriwr, Richie Maiorano, ehangwyd eu gwybodaeth a meithrinwyd sgiliau gwerthfawr ar sut i drafod a siarad â rhai gydag Alzheimer’s a dementia. Buon nhw'n cyfarfod â gwirfoddolwyr gwych a gwneud cysylltiadau â gofalwyr a phobl wirioneddol ymroddgar yn y maes. 


Rhian Holmes


(o'r chwith i'r dde) Beth Timmons, Abby Lowery, Lauren Davenport, Millie John, Llewys Brewer, Ethan Davies a Rhian Holmes