23 Tac

Coleg Dewi Sant yn Cefnogi Cymuned Gristnogol Fyd-eang

Mae Coleg Dewi Sant yn cefnogi ymgyrch y sefydliad 'Aid to the Church in Need' sy'n codi ymwybyddiaeth am ryddid crefyddol a sefyllfa Cristnogion.

Bydd y digwyddiad, i'w gynnal ar Dachwedd 28, a drefnir gan 'Aid to the Church in Need' yn cefnogi'r Cristnogion sy'n cael eu herlid a'u gormesu o gwmpas y byd a'r rhai gydag anghenion bugeiliol. Lliw y thema am eleni fydd coch, gyda'r holl weithgaredd yn canolbwyntio ar hynny.

Rydym yn gwahodd myfyrwyr i gymryd rhan mewn myrdd o wahanol ffyrdd; drwy wisgo lliw coch, cynnal stondin gacennau neu dod ag eitem lliw coch i'r dosbarth ar y diwrnod, gan obeithio codi rhai cannoedd o bunnoedd. Bydd y Coleg hefyd wedi ei oleuo'n lliw y flwyddyn ger y fynedfa am y diwrnod cyfan, fel gall pawb ei weld, cyn y cynhelir Offeren dros Gristnogion sy'n cael eu Herlid, dan arweiniad y Canon Peter Collins yn ein capel am 2.00 pm.

"Rydyn ni'n falch o allu cefnogi 'Aid to the Church in Need' y mis Tachwedd hwn. Mae'n sefydliad sy'n dod a gobaith a'r elfen gymunedol i lawer o bobl ar adegau arbennig o anodd yn eu bywydau, felly mae'n ddigwyddiad na allem ei ddiystyru. Fel rhan o gymuned Gristnogol, credwn ei bod yn bwysig i gynnig help llaw ble bynnag y gallwn ni.

"Mae hon yn ethos a rennir gan bawb yng Ngholeg Dewi Sant a rydyn ni'n annog ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol a gwirfoddol ble bynnag mae hynny'n bosibl fel rhan o'u datblygiad cyffredinol. Rydyn ni'n angerddol iawn dros greu amgylchedd dysgu cefnogol ble gall pob un o'n myfyrwyr flodeuo'n bersonol ac yn academaidd, a chyflawni i'w llawn alluoedd tra'n cefnogi achosion y maen nhw'n teimlo'n angerddol yn eu cylch."

- Mark Leighfield, Pennaeth

Mae 'Aid to the Church in Need' yn ariannu dros 5,000 o brosiectau mewn mwy na 140 gwlad o gwmpas y byd ac mae'n ddibynnol ar gyfraniadau cymunedau Cristnogol i helpu i gynnig cefnogaeth i'r rhai sydd fwyaf ei angen.