18 Rha

Myfyrwyr Anrhydedd yn weld ag Arddangosfa 'Artes Mundi'

Cafodd myfyrwyr anrhydedd Coleg Dewi Sant agoriad llygaid yn ystod taith i Amgueddfa Genedlaethol Cymru i weld gwaith y rhai sydd ar restr fer gwobr Artes Mundi – y wobr gelf fwyaf sy'n cael ei dyfarnu yn y DU. Cyhoeddir enw enillydd y wobr o £40,000 ym mis Ionawr.

Dyma adroddiad Chloe Siemens am ei phrofiad:

Mae gwaith pum artist rhestr fer gwobr Artes Mundi yn cael eu harddangos, gwobr gelf Brydeinig sydd ond yn ail i wobr fawr Turner. Dyma wythfed blwyddyn dyfarnu'r wobr a gellir enwebu artistiaid o unrhyw fan yn y byd.

Mae'r artistiaid sydd ar y rhestr fer eleni yn cynnig persbectif eang ar fyd celf gyfoes.

Mae'r arddangosfa'n cynnwys dwy ffilm fer, darlun cerdded-drwyddo, ffotograffiaeth o fannau anghyfarwydd, tapestri saith metr a cherflun o'r elfennau, yn cynnwys craig sy'n arnofio.

Mae i bob gwaith ei bersonoliaeth a gweledigaeth, gan orfodi'r ymwelydd i ystyried y cyd-destun a'r cymhelliad, ac yna'n priodoli hynny iddyn nhw eu hunain a'u cymdeithas.

Mae llawer o'r gwaith yn codi cwestiynau am yr artistiaid eu hunain a'u hysbrydoliaeth, ond pob un yn adrodd stori ac fe wnaethon ni fwynhau darllen am y pethau hyn.

O'r arddangosfa, fe aethon ni wedyn i weithdy lle buon ni'n adrodd ein hanesion ein hunain i'n gilydd a'u cofnodi mewn amrywiol ffyrdd. Newidiodd y straeon wrth fynd o law i law a chyn hir doedden nhw ddim byd tebyg i'r gwreiddiol.

Y syniad oedd dangos fel mae hanesion, fel celf, yn newid a datblygu gydag amser ac ail-adrodd, a bod pob un o'r gweithiau roedden ni wedi eu gweld yn debygol o newid eto gydag amser.

Roedd hon yn daith wych fu'n fodd i ni gael golwg ar fyd nad ydyn ni'n ei weld yn aml ac fe fyddwn ni'n falch iawn o fynd yn ôl i dreulio mwy o amser i fwynhau pob un o'r gweithiau unigol.

- Chloe Siemens

 

Art 1

Art 2