20 Rha

Gwledd Nadoligaidd ar gyfer Pensiynwyr Lleol

Bob blwyddyn, mae Coleg Dewi Sant yn gwahodd aelodau hŷn o’r gymuned leol i fwynhau Parti Nadolig yma yn y Coleg.

Gwirfoddolodd aelodau o’r staff i gasglu ein hymwelwyr o bob cornel o Gaerdydd, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd yn gynnar i fynychu Offeren yr ŵyl, dan arweiniad yr Archesgob George Stack a’r Canon Peter Collins, yng nghapel ein Coleg.

Mass

Yna daeth y cinio yn y brif neuadd, yn cael ei weini gan ein myfyrwyr. Canwyd carolau a Chaneuon Nadolig gan fyfyrwyr talentog cwrs y Celfyddydau Perfformio a’r cwrs Cerddoriaeth ac roedd hynny’n ychwanegu at yr awyrgylch llawen a Nadoligaidd. Cynhaliwyd raffl hefyd ac roedd anrhegion i bawb a fynychodd.

Lunch

Eleni, roedd tua 70 o westeion a chafodd pawb amser gwych.

Singing

Rhaid diolch i’r myfyrwyr a berfformiodd sef Evan Davies, Taylor Morris, Callum Lush, Josh Addams, Taylor Paul, Lauren Davenport, Lauren Pell, Charlie Marie, Drew Bestwick, Manon Stonier, Kaytee Purbrick ac Erin Moares, ac i James Tatham, ein cyflwynydd, y tîm arlwyo, ein myfyrwyr a’r staff a gynorthwyodd ac i Clare Kelly, trefnydd y digwyddiad.

James

Presents

Singing