08 Ion

Bro Morgannwg - Diweddariad Bws

Mae adran Trafnidiaeth Ysgolion Bro Morgannwg yn anfon llythyr i gyfeiriad cartref yr holl ddisgyblion sy’n derbyn trafnidiaeth ysgol ar hyn o bryd yn gysylltiedig â’r trefniadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae’n bwysig iawn bod rhieni / gofalwyr yn ymateb i’r cais am wybodaeth oherwydd gall methiant i wneud hynny arwain at beidio cael trafnidiaeth ysgol. Os na fydd llythyr wedi cyrraedd eich cyfeiriad cartref erbyn 18 Ionawr 2019 cysylltwch â schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk.

Diolch yn fawr

Adran Trafnidiaeth Ysgol Cyngor Bro Morgannwg