05 Chw

Y Drydedd Gŵyl Galwedigaethau'n fwy nag Erioed

I gyd-fynd â'n darpariaeth ar gyfer Her Menter a Chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru, cynhaliodd Coleg Dewi Sant ei Gŵyl Galwedigaethau am wythnos yn niwedd mis Ionawr.

Cychwynnodd yr wythnos ar ddydd Llun Ionawr 28ain gyda dwy ddarlith mewn gwersi a sgwrs awr ginio: Ieithoedd yn y Gweithle, a gyflwynwyd gan gwmni Capital Law, Cip ar Weithio ym Myd y Gyfraith  gan gwmni Admiral Law ac yna  Cyllid Myfyrwyr gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ar y dydd Mawrth, bu Martin Nelmes, o Brifysgol Aberystwyth, yn rhoi pedair gwers ar Wyddor Cyfrifiaduron i'n myfyrwyr Cyfrifiadura. Dilynwyd hyn gan sgwrs awr ginio ar Wneud y Defnydd Gorau o Unifrog – y gwasanaeth ar-lein ardderchog ar gyfer ymgeiswyr prifysgol a phrentisiaethau.

Roedd dydd Mercher yr un mor brysur gyda sgyrsiau o fewn gwersi gan Admiral Law, a sgyrsiau awr ginio am Brifysgolion y Grŵp Russell gan Brifysgol Bryste, am Ffiseg Cwantwm gan Raglen Llysgenhadon Cwantwm a drefnir gan Ganolfan Genedlaethol STEM, a sgwrs fuddiol gan Brifysgol Caerwynt ar y pwnc: Wedi Gwneud Cais Prifysgol? Beth Nesaf?

Bnawn dydd Mercher, mynychodd 450 o fyfyrwyr y Ffair Alwedigaethau. Gwahoddwyd myfyrwyr, ymgeiswyr, blwyddyn 11 o ysgolion partneriaeth a rhieni i sgwrsio â chyflogwyr a phrifysgolion, i'w cynorthwyo i wneud dewisiadau gwybodus am eu camau gyrfaol nesaf.

Daeth yr wythnos i ben gyda gweithgareddau o fewn y gwersi'n cael eu cynnal gan glwb Gleision Caerdydd a Phrifysgol y Gyfraith a sgwrs awr ginio gan Gyrfa Cymru ar y dewisiadau amgen i AU.

Yn gyfangwbl, bu 900 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn yr holl weithgareddau drefnwyd yn ystod yr Wythnos Galwedigaethau, gan wneud y achlysur yn un gwirioneddol lwyddiannus ac yn werth ei gynnal.

 

Ystadegau

929 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan yn ystod yr wythnos

sgwrs awr ginio gan gyflogwyr a phrifysgolion

13 o sgyrsiau o fewn gwersi gan gyflogwyr a phrifysgolion

40 o arddangoswyr yn y Ffair Alwedigaethau, o bob cwr o'r DU

141 o fyfyrwyr wedi mynychu'r sgyrsiau awr ginio

22 gweithgaredd yn ystod yr wythnos

9 prifysgol amlwg wedi cymryd rhan yn ystod yr wythnos

463 o fyfyrwyr a rhieni wedi ymweld â'r Ffair Alwedigaethau