16 Aws

Llwyddiant i fyfyrwyr Coleg Catholig Dewi Sant y neu canlyniadau Lefel A.  

Llwyddiant i fyfyrwyr Coleg Catholig Dewi Sant y neu canlyniadau Lefel A.  

Mae myfyrwyr Coleg Catholig Dewi Sant unwaith eto wedi perfformio’n gyson uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru, mewn blwyddyn lle mae’r graddau uchaf wedi gostwng yn y DU i’r lefel isaf er 2007*.

Yn Rhaglen Anrhydedd y Coleg, ar gyfer dysgwyr dawnus a thalentog, cyflawnodd 57% o fyfyrwyr raddau A* i A ar Safon Uwch. Cyflawnodd 85% o fyfyrwyr Anrhydedd raddau A* i B.

Mae nifer y myfyrwyr sydd wedi cael Gradd A* - A wedi codi i 28.3%, sy'n uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 27% (a chyfartaledd y DU o 25.5%). Cyflawnodd 55.6% o fyfyrwyr radd A* - B, a chyflawnodd 80.5% o fyfyrwyr Raddau A* - C. Y gyfradd llwyddiant gyffredinol A* - E oedd 99%, sy'n uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru, sef 97.6%.

Mae Coleg Dewi Sant yn falch iawn o gyhoeddi bod chwe myfyriwr wedi cyflawni eu cynigion ar gyfer Rhydychen neu Gaergrawnt.

At ei gilydd, mae dros 400 o fyfyrwyr wedi cael eu derbyn i'w lleoedd prifysgol, gyda thros draean o'r myfyrwyr yn mynd i Brifysgolion Grŵp Russell, gan gynnwys Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Caeredin a Phrifysgol Caerdydd. Mae llawer o rai eraill yn mynd ymlaen i brentisiaeth a lleoliadau gwaith cyffrous. Rydym yn dymuno pob lwc i'n holl ymadawyr ar gyfer eu dyfodol.

Neges gan y Pennaeth:

“Rydyn ni'n wirioneddol falch o gyflawniadau ein holl fyfyrwyr. Rydym yn hyderus y bydd ein dysgwyr, gyda'r canlyniadau hyn a'r sgiliau y maent wedi'u datblygu yn ystod eu hamser yng Ngholeg Dewi Sant, bellach yn barod i wynebu'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'u blaenau.

Mae llwyddiant eleni yn gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad y myfyrwyr, y staff addysgu a'r tîm cymorth yn y Coleg.

Mewn ychydig wythnosau byddwn yn croesawu ein carfan nesaf o fyfyrwyr i Goleg Dewi Sant. Rydym yn parhau i weithio'n galed i gynnal y lefel uchel o gyflawniadau y mae myfyrwyr y Coleg wedi'i fwynhau."

Uchafbwyntiau

  • Enillodd 28.3% o fyfyrwyr raddau A* -A, o'i gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 27%.
  • Enillodd 55.6% o fyfyrwyr raddau A* - B, o'i gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 52.4%
  • Enillodd 80.5% o fyfyrwyr raddau A* - C, o'i gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 76.3%
  • Enillodd 99% o fyfyrwyr raddau A* - E, o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol o 97.6%

 

*Ffynhonnell: https://www.bbc.co.uk/news/education-49290421