30 Aws

Dechrau Blwyddyn Newydd

Bydd dydd Llun 2 Medi yn nodi dechrau blwyddyn newydd ar gyfer myfyrwyr chweched is.

Bydd myfyrwyr y chweched is yn derbyn eu hamserlenni ar nos Sul 1af Medi. Bydd gofyn iddynt fod yn y coleg mewn pryd ar gyfer eu gwers gyntaf.

Bydd myfyrwyr Lefel 2 yn dechrau eu tymor newydd ddydd Mawrth 3 Medi. Unwaith eto, bydd amserlenni'n cael eu hanfon trwy e-bost nos Sul, gan ddangos pa amser i ddod i'r coleg ar gyfer eu gwers gyntaf.

Bydd myfyrwyr y Chweched Uchaf yn dychwelyd i'r coleg ddydd Mercher 4 Medi. Bydd amserlenni (e-bost nos Sul) yn dangos faint o'r gloch i gyrraedd y coleg.