20 Chw

Gweithredu model arweinyddiaeth newydd

Mae arweinwyr yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant wedi datblygu timau staff sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau deilliannau rhagorol ar gyfer dysgwyr. Mae’r coleg wedi mabwysiadu’r model arweinyddiaeth gweision, sy’n hyrwyddo lles ar draws cymuned y coleg. Mae’r model yn helpu staff i feithrin medrau fel gwrando ac empathi. Mae hyfforddiant ar y rhaglen ar gael i ddysgwyr sydd eisiau ymuno â’r cyngor myfyrwyr hefyd. Mae’r model arweinyddiaeth gweision yn helpu holl randdeiliaid y coleg i ddod at ei gilydd fel cymuned. Mae amgyffrediadau dysgwyr o’r coleg wedi gwella’n sylweddol ers cyflwyno’r model.

i gael yr astudiaeth achos lawn cliciwch yma