28 Ebr

Camp anhygoel myfyrwraig!

Camp anhygoel myfyrwraig!

Ers cyfnod y cyfyngiadau symud mae'r fyfyrwraig A2 Seren Barry wedi bod yn anhygoel o brysur. Gwirfoddolodd am brosiect a drefnwyd gan Eglwys Crist Iesu a Gofal dros y Ddynoliaeth, yn paratoi miloedd o becynnau o ddeunyddiau ymolch ar gyfer ysbytai, canolfannau gofal a llochesi menywod.

Mae Seren a’i theulu hefyd wedi bod yn casglu rhoddion bwyd ar gyfer gwahanol fanciau bwyd ar draws De Cymru yn ogystal â pheth o’r bwyd sy'n mynd dros y môr i Calais i helpu gydag argyfwng y ffoaduriaid.

Mae Seren yn dweud, “Bu’n gyfle rhyfeddol ac mae’r rhoddion wedi bod yn wych, yn ogystal â’r cymorth a gafwyd gan yr awdurdodau lleol, buon ni’n gweithio gyda Heddlu De Cymru a’r Llywodraeth”.

Ynghyd â’i chyd-fyfyriwr, James Gold, mae Seren nawr yn gweithio fel howsciper yn Ysbyty'r Brifysgol, yn gweithio shifftiau 8 awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Mae Seren wedi dangos parodrwydd i helpu eraill drwy gydol ei hamser yng Ngholeg Dewi Sant. Mae wedi gwirfoddoli mewn nifer o ddigwyddiadau yn y coleg yn ogystal â chwarae rôl yng Nghymdeithas y Catholigion a’u Ffrindiau. Mae’n dweud, “Dw i’n gyffrous iawn am faint mwy galla i ei wneud i helpu yn ystod yr Argyfwng hwn! Dw i’n meddwl ei bod hi’n bwysig i gadw’n brysur ar adegau fel hyn, yn ogystal ag ymlacio yn fynych.”