25 Meh

Ferched sy’n chwarae pêl-fasged!

Os oes diddordeb gyda chi mewn cyfuno’ch astudiaethau a Phêl-fasged, yna mae gan Goleg Dewi Sant gyfle cyffrous i chi!

Eleni, byddwn yn atgyfnerthu ein cyswllt gyda rhaglen Pêl-fasged Merched Archers Met Caerdydd y bydd tîm y coleg yn cael ei hyfforddi gan Sarah Wagstaff, prif hyfforddwr yr Archers a chwaraewr WBBL.

Ein huchelgais yn y tymor hir fydd cystadlu mewn cystadlaethau coleg ar y lefel uchaf posibl ac wrth i ni ddatblygu, byddwn yn cystadlu yng nghystadleuaeth cynghrair a chwpan AOC. 

Gyda’r bartneriaeth hon bydd gan fyfyrwyr Coleg Dewi Sant gyfle i dderbyn sesiynau hyfforddi ychwanegol o ran y tîm ac fel unigolion yn ogystal â darpariaeth cryfder a chyflyru ar y cyd â Met Caerdydd. Bydd yna hefyd gyfle i fyfyrwyr i ymuno â thîm Merched dan 18 yr Archers sy’n cystadlu yn adran gyntaf cynghrair pêl-fasged cenedlaethol Lloegr (NBL).

Os ydych am ragor o wybodaeth am astudio yng Ngholeg Dewi Sant ac am y rhaglen pêl-fasged, cysylltwch â admissions@stdavidscollege.ac.uk.