08 Med

Seremoni Ymadawyr Chweched Dosbarth Coleg Dewi Sant

Mae'n bleser gennym edrych ymlaen at y Seremoni flynyddol i'r Ymadawyr, i ddathlu cyflawniadau ein myfyrwyr sydd wedi dod i ddiwedd eu hastudiaethau yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant.