11 Rha

Parti Blynyddol i Bensiynwyr

Fel arfer yr wythnos hon, rydym yn cynnal ein parti blynyddol i bensiynwyr, lle rydym yn gwahodd presylwyr o gartrefi gofal lleol i’r Coleg am brynhawn o hwyl a bwyta.  

Eleni, mae ein myfyrwyr celfyddydau perfformio wedi creu cyngerdd digidol, llawer ohonynt o gartref, a fyddai’n cael ei anfon i holl gartrefi gofal lleol, ac mae hyn ar gael i wylio yma:  

Oddi wrthon ni i gyd yma yn Ngholeg Dewi Sant, cadwch yn ddiogel a Nadolig Llawen.

 

 

 

 

 

 

Download: video_16x16.pngOAP Concert.mp4