01 Aws

Cyn-fyfyriwr Coleg Dewi Sant yn gwneud hanes ym myd pêl-droed Cymru

Mae Sophie Ingle, cyn-fyfyriwr Coleg Dewi Sant, wedi gwneud hanes ym myd pêl-droed fel y Gymraes gyntaf erioed i chwarae dros ‘Team GB’ yn y Gemau Olympaidd eleni.

Mae gan Sophie, sydd wedi capio 105 o weithiau dros Gymru, hefyd 4 cap dros Brydain Fawr i ychwanegu at ei rhestr o lwyddiannau.

Dechreuodd ei gyrfa’n gynnar yn chwarae i dîm pêl-droed bechgyn y ‘Vale Wanderers’. Er yr apeliadau a wnaed i’r FAW, roedd y rheolau’n atal Ingle rhag chwarae i dîm y bechgyn yn 12 oed. Fel glaslances, ymunodd Sophie â Thîm Menywod Dinas Caerdydd, gan gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol dan-17, cyn iddi fod yn gapten dros y tîm dan-19.

Ers hynny, mae Sophie wedi treulio cyfnodau’n chwarae dros Lerpwl a Bryste, a nawr, mae hi’n chwarae i bencampwyr y Cynghrair, Chelsea.

Yn anffodus, fe gollodd Team GB yn y rownd gogynderfynol yn erbyn Awstralia, yn ystod eiliadau ola’r gêm.

Ar hyn o bryd, Sophie yw’r Gymraes gyntaf i gynrychioli Prydain Fawr, a fyddai’n gosod esiampl i bêl-droedwyr y dyfodol sydd am ddilyn yn ôl ei thraed hi.