Digwyddiadau Agored

Mae ein digwyddiadau agored (sy'n cael eu cynnal ym mis Tachwedd) a'r pnawniau agored (o fis Ionawr hyd fis Mai) yn awr wedi dod i ben am y flwyddyn academaidd hon.

Os hoffech chi wneud cais i ddod i Goleg Dewi Sant gan gychwyn ym mis Medi 2019, yna cliciwch yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, croeso i chi gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni.