Nosweithiau Agored a Digwyddiadau

Cynhelir ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd bob blwyddyn ac felly maen nhw drosodd ar gyfer cylch recriwtio 2018-19. Fodd bynnag, rydyn ni'n cynnal prynhawniau agored i'r rhai na fynychodd ein nosweithiau agored, neu fyddai'n hoffi dod draw i gael golwg arall ar y lle.

Prynhawniau Agored

Bydd ein prynhawniau agored yn ymestyn o Ionawr hyd Fehefin ac fe welir y dyddiadau ar y ffurflen neilltuo lle isod. Bydd y prynhawn yn cynnwys sgwrs agoriadol gan ein Pennaeth Cynorthwyol Derbyniadau, ac yna taith o gwmpas.

NEILLTUWCH EICH LLE YMA

Sylwer bod y prynhawniau hyn yn cael eu cynnal yn ystod oriau gwaith y Coleg, ac fel arfer, felly, ni fydd staff pynciau unigol ar gael i drafod. Fodd bynnag, bydd y Pennaeth Cynorthwyol ac aelodau'r Tîm Derbyn ar gael i ateb cwestiynau a chynnig cyngor.

Unwaith byddwch chi wedi cyflwyno eich cais cewch wahoddiad i Sesiwn Cyfarwyddyd. Caiff rhain eu darparu gan ein staff addysgu ac, yn amlach na pheidio, byddwn yn gallu canfod arbenigwr pwnc i chi ar y dyddiau hyn os byddwch yn dymuno siarad â rhywun.