Nosweithiau Agored & Digwyddiadau

Rydym yn gwahodd myfyrwyr sy'n dymuno ymuno â ni ym mis Medi i Noswaith Agored ar 12fed Ionawr 2022. 

Mae ein digwyddiadau agored yn gyfleoedd gwych i gerdded o gwmpas y safle, siarad ag aelodau staff ac athrawon eich cyrsiau, a dod i wybod am y gefnogaeth y mae'r Coleg yn cynnig. Maent hefyd yn gyfle i chi ddychmygu'ch hun yn yr amgylchedd dysgu. 


Bwcio lle

Cliciwch yma i fwcio lle

 

Gwasanaeth Parcio a Theithio

Does dim lleoedd i barcio ar safle'r Coleg yn ystod y Noswaith Agored. 

Defnyddiwch y gwasanaeth parcio a theithio sy’n rhedeg o Safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd. Bydd bysiau rhad ac am ddim yn rhedeg pob 15 munud tan 7:45yp.

Dyma'r manylion cyfeiriad ar gyfer y Gwasanaeth Parcio a Theithio:  Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Llanrhymni, CF23 8HH