Nosweithiau Agored & Digwyddiadau

Nosweithiau agored

Cynhelir nosweithiau agored ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru yma ar gyfer Medi 2019 ar nos Fercher 14eg a 21ain o Dachwedd 2018. Bydd mwy o wybodaeth i ddod ym mis Medi.

Gallwch cofrestru am le nawr trwy roi eich gwybodaeth yma:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/SDCCopeneve18 

Sicrhewch eich fod yn rhoi cyfeiriad e-bost ac yn rhoi tic yn y blwch er mwyn i ni allu danfon atgof i chi am y digwyddiad! 

Brynhawniau Agored

Mae prynhawniau agored yn rhedeg o fis Ionawr i Fehefin. Os hoffech ymweld a'r Coleg tu allan i'r amseroedd yma, cysylltwch â arawlings@colegdewisant.ac.uk.

Nodwch fod y Coleg ar gau ar gyfer yr haf o Ddydd Llun 23ain Gorffennaf i Ddydd Gwener Awst 3ydd 2018 ac felly ni fydd modd cynnal ymweliadau yn ystod y cyfnod yma.