Nosweithiau Agored & Digwyddiadau

Nosweithiau agored

Cynhelir nosweithiau agored ar 15fed a 22ain o Dachwedd 2017, yn barod ar gyfer cychwyn y broses ymgeisio.

Brynhawniau Agored

Am 2:30yp ar bob Dydd Mercher ym mis Ionawr a Chwefror 2018, bydd y Coleg yn cynnal cyfres o brynhawniau agored. Fydd yna gyflwyniad gan y Pennaeth Cynorthwyol sy'n gyfrifol am Fynediad, ac yna taith o amgylch y Coleg. Gan ei fod yn ddiwrnod Coleg arferol, ni fydd unrhyw athrawon ar gael i ateb cwestiynau penodol am y cwrs, ond fydd y Pennaeth Cynorthwyol yn medru rhoi cyngor i chi.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/sdccopenPMs18

Nosweithiau Gwybodaeth Ysgol Partner

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn cynnal Nosweithiau Gwybodaeth Ysgol Partner yn ystod y flwyddyn. Dyddiadau i'w gadarnhau. Rydym yn argymell eich bod yn mynychu'r noson gwybodaeth ar gyfer eich Ysgol Uwchradd, fodd bynnag, nid yw hyn yn hanfodol, felly mae croeso i chi fynychu un o'r nosweithiau eraill os  ei fod yn fwy cyfleus i chi. Bydd y nosweithiau yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y Coleg, ac yn sôn am ysgoloriaethau a'r Rhaglen Anrhydedd.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, croeso i chi gysylltu â ni