Opsiynau Ailsefyll Lefel 2

Ar Lefel 2, mae'r Coleg yn cynnig cyrsiau un-blwyddyn sy'n addas ar gyfer y myfyrwyr sydd ddim yn cwrdd â'n meini prawf mynediad ar gyfer cyrsiau Lefel 3. 

Bydd myfyrwyr yn dewid un o'r cyrsiau a rhestrwyd isod i astudio ochr yn ochr â'u cyrsiaud ailsefyll TGAU. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs Lefel 2, mae myfyrwyr yn aml yn symud ymlaen i gyrsiau Lefel 3 (Lefel A neu BTEC) yng Ngholeg Dewi Sant. Unwaith mae myfyrwyr yn cwblhau eu cyrsiau Lefel 3, mae'r mwyafrif yn parhau i'r brifysgol, tra bod rhai yn mynd ymlaen i gyflodaeth neu hyfforddiant bellach. 

Cymwysterau galwedigaethol BTEC ar gael yng Ngholeg Dewi Sant:

Cyrsiau 'ailsefyll' TGAU ar gael:

 

Mae ein cyrsiau ailsefyll TGAU hefyd ar gael i fyfyrwyr Lefel 3 sydd eisiau ailsefyll.

Nodwch bod Mathemateg ar gael ar lefel Uwch, Canolradd a Sylfaen. Dydyn ni ddim yn cynnig TGAU Rhifedd.