Cyfrif Dysgu Personol

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol? 

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn galluogi ichi astudio cyrsiau hyblyg, rhan-amser, ochr yn ochr â'ch cyfrifoldebau presennol. Mae'r cyrsiau yn caniatáu ichi ennill y sgiliau a'r cymwysterau fydd angen arnoch i newid gyrfa a chychwyn ar lwybr newydd. 

Darpara'r Cyfrif Dysgu Personol ddysgu hyblyg a ariannwyd yn gyflawn, boed ar-lein neu wyneb yn wyneb.

 


Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

Gall arbenigwr mewn cymwysiadau digidol gyfuno sgiliau datblygedig technegol o TG gyda gwybodaeth sy'n sector-benodol.

Yn y cwrs, byddwn yn ymdrin â modiwlau megis gwybodaeth ddigidol, diogelwch systemau TG a thelegyfathrebu, paratoi dogfennau, a phrosesu data.  

Bydd y cymhwyster yn caniatáu ichi ddatrys problemau cyfrifiadurol, gan ddefnyddio ystod eang o becynnau meddalwedd, fel y bo'n briodol i gyd-destun sector busnes.

Gofynion:

  • Oedran: 19 neu'n hŷn.
  • Eisiau ennill Sgiliau Defnyddiwr TG. 
  • Byw yng Nghymru. 

Yn ychwanegol, rhaid i chi gyflawni o leiaf un o'r meini prawf isod: 

  • Yn gyflogedig (neu’n hunan-gyflogedig) yn ennill incwm canolog (£26,000) 
  • Gweithiwr ar gynllun ffyrlo
  • Gweithiwr ar gytundeb sero-awr
  • Staff asiantaeth
  • Mewn perygl o gael eich diswyddo
  • Yn gyflogedig, ond wedi’ch effeithio’n negyddol gan yr economi, er enghraifft, gweithwyr y sector arlwyaeth

Diddordeb? Cysylltwch â pla@stdavidscollege.ac.uk gyda'r llinell pwnc canlynol 'PLA: Cwrs Defnyddiwr TG'

Neu

Ffoniwch 02920 498555