Porth Rhieni

Nodwch bydd y Porth Rhieni yn cael ei lawnsio yn barod ar gyfer ein Noson Gwybodaeth i Rieni Newydd ar Hydref 3ydd. Bydd mwy o fanylion yn cael eu dosbarthu yn agosach i'r amser.  

I fewngofnodi i'r Porth Rhieni, cliciwch yma.

Croeso i Borth Rhieni Coleg Dewi Sant

Mae'r Porth Rhiani yn galluogi rhieni i gael mynediad i amrywiaeth o wybodaeth am gwricwlwm ei mab/merch. Gall rhieni gael gwybodaeth am amserlen gwersi neu arholiadau, cofnodion presenoldeb, gwybodaeth asesu gan gynnwys adborth, graddau targed a graddau ymdrech. Mae'r porth hefyd yn caniatau trafodaeth ar-lein gyda Hyfforddwr Dysgu eich mab/merch.