International students

I weld y tudalen hon yn Tsieiniaidd, cliciwch yma.

Myfyrwyr Rhyngwladol 

Croeso i wefan myfyrwyr rhyngwladol Coleg Catholig Dewi Sant. Rydym yn gobeithio y gallwch chi ddod o hyd i'r holl wybodaeth rydych ei hangen yn y tudalennau hyn gan ddefnyddio'r bar dewislen ar ochr chwith y dudalen hon. Anfonwch e-bost at dîm fyfyrwyr rhyngwladol os oes gennych unrhyw gwestiynau ar InternationalStudents@colegdewisant.ac.uk.

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn goleg chweched dosbarth ariennir gan y llywodraeth ar gyfer addysg 16-19 oed yng Nghaerdydd. Rydym yn Noddwr ymddiriedid o addysg o dan Haen 4 y system Fisa Asiantaeth Ffiniau'r DU sy'n ein galluogi i ddarparu'r CDA (cadarnhad o dderbyn ar gyfer astudiaethau) sy'n angenrheidiol ar gyfer fisa DU.

Mae Coleg Dewi Sant yn ddarparwr uchel ei barch o safon uwch ac addysg alwedigaethol. Yn 2017, roedd 50% o fyfyrwyr wedi cyflawni gradd 'A* - B' ar Safon Uwch, a wnaeth 400 o fyfyrwyr symud ymlaen i'r brifysgol yn 2016 i astudio ystod o gyrsiau gan gynnwys Meddygaeth, Y Gyfraith, Peirianneg a Chyfrifeg.

Yn ychwanegol at y gefnogaeth mae pob myfyriwr Coleg Dewi Sant yn derbyn tra byddant yn astudio gyda ni, bydd myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn cael mynediad at dîm penodedig gyda'r flaenoriaeth o sicrhau bod ein myfyrwyr yn ymgartrefu'n gyflym i Gaerdydd a'r coleg. Rydym yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr rhyngwladol yn cael llety y maent yn teimlo'n gyfforddus a byddwn yn gweithredu i ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych.

 

Mae'r Coleg yn darparu cyflwyniad i Gaerdydd sy'n cynnwys:

  • Gwybodaeth fisas

  • Cyngor Gwasanaeth Iechyd a chofrestru gyda doctor

  • Cyngor bancio, a chymorth i agor cyfrif banc yn y DU

  • Cefnogaeth cofrestru heddlu

  • Gwybodaeth bysiau a thrafnidiaeth

  • Taith Coleg

  • Taith Caerdydd

  • Llinell gymorth 24 awr mewn achos o argyfwng