Sbaeneg

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A*-C: 92% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y pynciau canlynol yn cael eu hastudio o safbwynt Sbaeneg yn ogystal â chyd-destun byd-eang fel yn briodol:

Blwyddyn 1 (Uwch Gyfrannol)

Thema 1: (UG) Bod yn berson ifanc mewn cymdeithas sy'n siarad Sbaeneg

 • Strwythur teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, cyfeillgarwch / perthnasoedd
 • Tueddiadau ieuenctid, materion a hunaniaeth bersonol
 • Cyfleoedd addysgol a chyflogaeth

Thema 2: Deall y byd sy'n siarad Sbaeneg

 • Diwylliant a threftadaeth ranbarthol yn Sbaen, gwledydd a chymunedau sy'n siarad Sbaeneg
 • Llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd sy'n siarad Sbaeneg

 

Blwyddyn 2 (Safon Uwch)

Thema 3: Amrywiaeth a gwahaniaethu 

 • Mudo ac integreiddio
 • Hunaniaeth ddiwylliannol ac ymyleiddio
 • Cyfoethogi diwylliannol a dathlu gwahaniaeth
 • Gwahaniaethu ac amrywiaeth

Thema 4: Y Ddau Sbaen, 1936 ymlaen 

El franquismo - tarddiad, datblygiad a chanlyniadau

 • Sbaen ar ôl y rhyfel cartref - effeithiau hanesyddol a gwleidyddol
 • Rhyfel cartref Sbaen a'r newid i ddemocratiaeth (a gynrychiolir yn y celfyddydau, sinema, llenyddiaeth, celf a ffotograffiaeth)
 • Sbaen - derbyn y gorffennol? "Recuperación de la memoria histórica"

Yn ogystal â'r pynciau penodedig, bydd myfyrwyr UG yn astudio ffilm o restr ragnodedig a bydd myfyrwyr Safon Uwch yn astudio llyfr o restr ragnodedig. 

Yn ystod y cwrs, mae'n bosib bydd gan fyfyrwyr y cyfle i ymweld â Sbaen fel rhan o daith gyfnewid neu daith, yn ogystal ag ymweliadau â digwyddiadau diwylliannol Sbaeneg rheolaidd. 

Mae gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i gymryd rhan mewn rhaglenni Llysgennad Myfyrwyr gyda'r rhaglen Llwybr i Ieithoedd Prifysgol Caerdydd. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i siarad Sbaeneg yn rheolaidd gyda siaradwr brodorol, a dysgu am ddiwylliant Sbaeneg. 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

UG Uned 1

Asesiad llafar heb arholiad

 • 2-15 munud (gyda 15 munud o amser paratoi ychwanegol)
 • 12% o'r cymhwyster
 • 48 marc

Tasg 1: Ymdrin â safbwynt yn seiliedig ar gerdyn ysgogiad ysgrifenedig (5 - 6 munud)

Tasg 2: Trafodaeth yn seiliedig ar ail gerdyn ysgogiad ysgrifenedig (7-9 munud)

Ni chaniateir i ddysgwyr defnyddio geiriaduron mewn unrhyw ran o'r asesiad.

 

UG Uned 2

Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol yn ysgrifenedig.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • 2 awr 30 munud
 • 28% o'r cymhwyster
 • 84 marc

Adran A: Gwrando

Adran B: Darllen

Adran C: Cyfieithu - o'r Sbaeneg i'r Saesneg / Cymraeg

Adran Ch: Ymateb critigol yn ysgrifenedig

Ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriaduron mewn unrhyw rhan o'r asesiad. 

 

A2 Uned 3

Asesiad llafar heb arholiad

 • 11-12 munud
 • 18% o'r cymhwyster
 • 72 marc

Prosiect ymchwil annibynnol

Tasg 1: Cyflwyno prosiect ymchwil annibynnol (2 funud)

Task 2: Trafodaeth ar gynnwys y prosiect ymchwil annibynnol (9-10 munud)

Ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriaduron mewn unrhyw rhan o'r asesiad. 

 

A2 Uned 4

Gwrando, darllen a chyfieithu

 • Arholiad ysgrifenedig
 • 1 awr 45 munud
 • 30& o'r cymhwyster
 • 100 marc

Adran A: Gwrando

Adran B: Darllen

Adran C: Cyfieithu - o'r Saesneg / Cymraeg i'r Sbaeneg

 

A2 Uned 5

Ymateb beirniadol a dadansoddol yn ysgrifenedig (llyfr caeedig)

 • Arholiad ysgrifenedig
 • 1 awr 30 munud
 • 12% o'r cymhwyster
 • 40 marc

Un cwestiwn traethawd yn seiliedig ar astudiaeth o un darn o waith lenyddol o'r rhestr ragnodedig.

Ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriaduron neu destunau mewn unrhyw rhan o'r asesiad. 

Beth Nesaf?

Mae’r gallu i siarad iaith arall yn ased pendant. Mae ieithoedd tramor cyfoes yn cael eu defnyddio’n gyffredin ym myd masnach, busnes rhyngwladol, diplomyddiaeth, y byd celf, gwasanaethau ariannol, y cyfryngau, twristiaeth a thechnoleg.

Mae iaith dramor cyfoes yn berthnasol ac yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o gyrsiau gradd, megis: Y Gyfraith, Cyrsiau Meddygol, Astudiaethau Busnes, Marchnata / Rheoli Allforio, Newyddiaduraeth Astudiaethau’r / Cyfryngau, Addysg a Thwristiaeth.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C gan gynnwys gradd B neu’n uwch mewn Sbaeneg (haen uwch).

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.