Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Safonau Academaidd a Gwella Ansawdd

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Cadeirydd: Sally Power

Ian Brookfield

Michael Harper

Michella Wells (lle gwag)

Mark Leighfield

Christian Mahoney

Kathy Seddon

David Stone

Canon Peter Collins

 

Staff: Lisa Newman & Ruth Jones

Clerc: Michael Howells