Sefydlu Rhwydwaith eduroam

Ar gyfer gosod eduroam, cliciwch yma.

Ar gyfer trosolwg eduroam, cliciwch yma.

Mae'r Coleg yn ddarparu rhwydwaith sy'n caniatáu mynediad i allu cael gwybodaeth am y rhwydwaith eduroam, a hefyd i lawrlwytho unrhyw un o'r gosodiadau neu dystysgrifau sydd eu hangen i gael mynediad cartref llawn neu ymwelydd i'r rhwydwaith.

Gellir cael mynediad i'r rhwydwaith trwy ymuno â'r rhwydwaith o'r enw 'St-Davids-Setup'. Mae mynediad ar gael i'r safleoedd canlynol:

 

1.  Gwefan y Coleg i gael gwybodaeth am ddefnydd eduroam.

2.  Gwefan eduroam i gael gwybodaeth am y leoliadau lle mae'r rhwydwaith ar gael.

3.  Gwefan eduroam CAT ar gyfer sefydliadau sy'n cymryd rhan. Bydd hyn yn galluogi ymwelwyr i lwytho i lawr y gosodiadau perthnasol os yw'n ofynnol ar gyfer eu dyfais. Fe'ch cynghorir i wneud hyn cyn gadael y sefydliad cartref fel y gellir gofyn am gymorth gan gefnogaeth yr adran TG tra ar y safle

Sganio am offeryn CAT eduroam