Seicoleg

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A*-C: 97% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Seicoleg yn bwnc hynod ddiddorol a fydd yn eich galluogi i ddeall ymddygiad dynol a’r rhesymau pam yr ydym yn ymddwyn yn y ffyrdd a wnawn. Mae yna ddulliau gwahanol i Seicoleg ac yn ystod y cwrs byddwch yn astudio darnau allweddol o waith ymchwil a phynciau o ystod o ardaloedd gan gynnwys ymddygiad troseddol, tystiolaeth llygad-dyst, ffobiâu, Awtistiaeth, perthnasoedd a therapïau megis seicolawdriniaeth. Byddwch hefyd yn astudio dulliau ymchwil a datblygu sgiliau rhifedd trwy edrych ar ddata a dadansoddi beth mae’n ei ddweud wrthym am yr ymddygiad dynol a astudiwyd mewn ymchwil.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae 100% o’r cwrs hwn yn cael eu asesu trwy arholiadau.  Mae’r ddau arholiad yn cyfrannu 40% tuag at y gradd derfynol, tra bod yr arholiadau Safon Uwch yn cyfrannu’r 60% sy’n weddill. Bydd arholiadau ym mis Mai/Mehefin pob blwyddyn.


Lefel UG (blwyddyn 1)

Uned 1: Seicoleg: O’r Gorffennol i’r Presennol
Mae’r uned hon yn cyflwyno’r pum prif ddull seicolegol: Y Biolegol, Ymddygiadol, Gwybyddol, Seicodeinamig a Seicoleg Gadarnhaol.

Uned 2: Seicoleg: Defnyddio Cysyniadau Seicolegol
Mae’r uned hon yn cyflwyno dulliau ymchwil gan gynnwys dewis cyfranogwyr, cynnal ymchwil diogel a moesegol, a dylunio astudiaethau ymchwil seicolegol. Mae’r uned hefyd yn cynnwys dadansoddiad ystadegol gan gynnwys dehongli a chyfrifo data rhifiadol.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3: Seicoleg - Goblygiadau yn y Byd Real
Disgwylir i ddysgwyr gymhwyso’r wybodaeth a dealltwriaeth o uned un i dri ymddygiad dynol o’r canlynol: Ymddygiad Caethiwus, Ymddygiadau Sbectrwm Awtistig, Ymddygiad Troseddol a Sgitsoffrenia. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn astudio pum mater dadleuol mewn Seicoleg.

Uned 4: Seicoleg - Dulliau Ymchwil Cymhwysol
Mae’r uned hon yn datblygu ymhellach ar y dealltwriaeth o ddulliau ymchwil a astudiwyd yn y flwyddyn UG gan gynnwys y defnydd ymarferol o ddau ddull ymchwil i astudiaethau ymchwil Seicolegol yn y dosbarth lle bydd myfyrwyr yn casglu data ac yn dehongli ei ystyr.

Beth Nesaf?

Bydd astudio Seicoleg ar gyfer Safon Uwch yn ddefnyddiol ar gyfer ystod o gyrsiau prifysgol a gyrfaoedd gan gynnwys: seicolegydd clinigol, seicolegydd fforensig a troseddol, cwnsela, nyrsio iechyd meddwl, darlithydd, gweithiwr cymdeithasol a seicolegydd addysgiadol.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C. O leiaf un radd B TGAU Gwyddonol a gradd C TGAU Mathemateg yn orfodol. Mae gradd C TGAU Saesneg yn awgrymedig.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.