Sut Mae Astudio Yng Nholeg Dewi Sant?

Mae mwy i ddod i'r coleg na dim ond troi i fyny ar gyfer gwersi ac yna mynd adref wedyn. Mae'r amser a dreuliwch yng Ngholeg Dewi Sant yn cynnig cyfle i chi ehangu eich gorwelion ac i fagu hyder y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Nid yw'n debyg i'r ysgol. Ar wahân i'r gwahaniaeth amlwg fel peidio â gorfod gwisgo gwisg a gallu mynd allan amser cinio, byddwch yn sylwi ar y ffordd y mae staff yn trin chi yn wahanol hefyd.

Hefyd, yn wahanol i'r ysgol, nid oes gennym sesiwn cofrestru dyddiol bob bore. Rydych yn cael eich cofrestru gan eich tiwtoriaid ym mhob gwers. Yn ystod gwersi rhydd, mae myfyrwyr yn aml yn gweithio yn y CAD, cael rhywbeth i fwyta o'r caffi neu ffreutur, neu, os mae'r tywydd yn braf, ymlacio gyda ffrindiau yn ein mannau tu allan. 

Pan fyddwch yn cyrraedd Coleg Dewi Sant byddwn yn eich rhoi mewn grwpiau tiwtor, sy'n cwrdd am dair awr yr wythnos ac yn cael eu goruchwylio gan eich Hyfforddwr Dysgu. Eich Hyfforddwyr Dysgu sy'n gyfrifol am helpu chi i ymgartrefu, ac i wneud y gorau o'ch amser yn y Coleg. Mae gwiriadau cynnydd rheolaidd a chamau-gynllunio yn rhan ganolog o'r rhaglen diwtorial. O fewn y sesiynau gyda'ch grŵp tiwtor byddwch yn derbyn eich cyflwyniad i'r Fagloriaeth Cymru.

 

Gwrandewch ar beth mae myfyrwyr ac athrawon i'w ddweud am fywyd yma yng Ngholeg Dewi Sant.