Taliadau Heb Arian

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn cyflwyno system taliadau iPayimpact ar-lein er mwyn galluogi myfyrwyr i leihau faint o arian parod mae angen iddynt gario i’r Coleg, ac i leihau’r weinyddiaeth o arian parod yn y Coleg. 

Gellir defnyddio'r system ar gyfer prydau, teithioau a gwariant arall.  Os mae myfyrwyr yn dymuno prynnu eitemau o'r caffi neu'r ffreytur gan ddefnyddio'r system arlwyo heb arian, bydd rhaid iddynt ychwanegu arian i'r cyfrif gan ddefnyddio gwefan iPayimpact.

 

Llythyron

Taliadau Heb Arian 2018-19

Llythyr Caniatad Biometrig 2017-18

 

Sut i gofrestru

Cyn i chi defnyddio'r system heb arian fydd rhaid i chi / eich rhieni / gwarchodwyr  cofrestru ar y gwefan

 1. Ewch i ipayimpact.co.uk
 2. Cliciwch ar y botwm 'Register'
 3. Nodwch cyfeirnod cyfrif y myfyriwr (os ydych wedi colli eich cyfeirnod, ebostiwch cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk os gwelwch yn dda)
 4. Nodwch enw defnyddiwr byddwch yn cofio. Bydd rhaid defnyddio’r enw yma i logio fewn i’ch cyfrif bob tro.   
 5. Nodwch a chadarnhewch cyfeiriad e-bost cyfredol. 
 6. Nodwch a chadarnhewch cyfrinair (o leiaf 6 nod o hyd)
 7. Nodwch ateb i'r prawf mathemateg
 8. Cytunwch i'r telerau ac amodau

Bydd e-bost yn cael ei danfon i’ch cyfrif e-bost. Rhaid cadarnhau eich cyfrif trwy wasgu’r linc sydd yn yr e-bost.

Unwaith bod modd i chi mewn-gofnodi, gallwch diweddaru eich manylion personol. Os oes gennych mwy nag un plentyn yng Ngholeg Dewi Sant, neu mewn sefydliad arall sy'n defnyddio iPayimpacts, gallwch lincio cyfrifon perthnasol.  

 

Sut i wneud taliad 

 1. Ewch i’r tudalen cartref ipayimpact.co.uk.
 2. Ychwanegu'r eitemau rydych eisiau talu am i'ch basged. 
 3. Cliciwch Proceed to Checkout.
 4. Cewch eich cyfeirio at borth dalu Capita ble gallwch fewnbynnu eich manylion cerdyn debit neu gredyd yn ddiogel.
 5. Byddwch yn derbyn derbynneb e-bost o’ch taliad unwaith mae’n ei awdurdodi.

 

Cysylltu cyfrif plentyn / plant ychwanegol

 1. Ewich i Child Accounts ar y ddewislen (bydd eich plentyn gyntaf yn ymddangos).
 2. Cliciwch Link a New Child Account.
 3. Nodwch Gyfeirnod Cyfrif Plentyn o’r llythyr neu lythyr tebyg o ysgol / coleg arall.
 4. Cliciwch Find School and Account. Dewis yr ysgol/coleg o'r rhestr. 
 5. Cliciwch Link Account.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn cael trafferthion gyda'r system iPayimpact, ebostiwch cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk  gydag enw llawn a rhif A neu B y fyfyriwr.